Anna Örn Ranung

Psykosyntesterapeut

Om mig

och hur jag arbetar


Jag heter Anna Örn Ranung och jag är diplomerad Psykosyntesterapeut, utbildad vid Psykosyntesakademin. Dels har jag fördjupat mig i sorgebearbetning, i de svåra förluster som kan komma i en människas liv. Men jag har även jobbat mycket med unga människor, mellan 16-25 år. Tidigare i livet har jag jobbat kreativt, med mat, inredning, bild och text på olika sätt. Det har självklart gett mig en insikt i den typ av personliga kriser som kan följa med ett kreativt arbete. 


Ända sen jag var väldigt ung har jag varit genuint intresserad av att lyssna på människor. Att lyssna handlar inte bara om att höra vad den andre säger. Det handlar också om det den undviker att säga. Det handlar om tystnaden.

En av hörnstenarna inom psykosyntesen är den egna viljan. Det är den jag utgår ifrån. Det är viljan som ger en kontakt med ens renaste jag. Målet är att guida varje klient till att hitta sin egen kraft, sin egen förmåga, sin egen innersta vilja. Jag är helt övertygad om att det är möjligt - alla kan hitta dit. Men jag är också medveten om att vi har olika förutsättningar, bakgrunder och upplevelser. Därför är varje människas väg till viljan unik.


Jag vill att klienten upplever en förändring i sitt liv under terapin och naturligtvis efter att terapin har avslutats. Efter varje session ska klienten ha verktyg att jobba med själv till nästa gång. Och efter avslutad terapi för resten av livet.


Vad händer i ett samtal?


Att samtala är kanske den vanligaste formen av terapi. Samtalets innehåll varierar förstås. Varför är klienten i terapi? Vad har hänt? Hur är situationen nu? Hur har det varit? Vad vill klienten? Närvaron är viktigast. Utan närvaro inget möte och mötet är centralt. Det spelar ingen roll vilka metoder, ambitioner eller mål terapeuten har - inget kan uppnås eller förändras utan det mentala mötet i rummet. Mötet är förutsättningen för förtroende och när ett förtroende etablerats börjar en resa. En resa tillbaka i tiden, till det som varit. En resa här och nu. En resa i det som känns uppenbart men också en resa i det omedvetna. En fiktiv resa i det som ska komma. En resa mot målet som är att hitta viljan.