Anna Örn Ranung

Psykosyntesterapeut


Vad är psykosyntesterapi?


Psykosyntesterapi kallas ibland för en psykologi med själ. Grunden för terapin är samtalet. Men även andra tekniker används som bilder och symboler, vägledda meditationer, olika gestalttekniker och kroppsmedvetenhet. Syftet är att innefatta hela människan - kropp, själ, intellekt och känsla.

Citatet nedan som jag har lånat från psykosyntesförbundets hemsida tycker jag sammanfattar psykosyntesens grund.

“Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. “

- Psykosyntesförbundet


Psykosyntes är en erkänd psykoterapimetod inom European Association for Psychotherapy, EAP. Man har inom EAP definierat gemensamma krav för en europeisk legitimation för psykoterapeuter och EFPP har blivit ratificerad som en EWAO, European Wide Accrediting Organisation.


Läs mer om psykosyntesterapi här.